Agenda Nord-Norge

Om

Agenda Nord-Norge

Formålet

Agenda Nord-Norge skal være Norges viktigste og største verdiskapingsarena i nord.

Norsk økonomi flyttes nordover og resultatene kommer ikke av seg selv. En geografisk stor region med lavt befolkningstall og små bedrifter må samarbeide og samhandle for å vinne de internasjonale markedene. Agenda Nord-Norge skal bidra til at de nordnorske aktørene i privat og offentlig sektor sammen når verdensklasse.

Arena

Agenda Nord-Norge arrangeres en gang i året for å framskaffe kunnskap og skape en arena for dialog. Det er en felles nordnorsk koblingsarena for sentrale aktører med betydning for landsdelens verdiskaping. Her møtes en rekke beslutningstakere fra privat og offentlig sektor, ulike bransjer, politikk, akademia og administrasjon.

Samarbeid

Nordnorsk samarbeid har historisk gått gjennom ulike faser. Etter noen år med interessemotsetninger og avvikling av samarbeidsarenaer, følte næringslivet et behov for en felles nordnorsk koblingsarena. Derfor skapte LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge i 2014 møteplassen Agenda Nord-Norge.