Om oss

Om

Agenda Nord-Norge

Formålet

Formålet til Agenda Nord-Norge er å gi Norge et verktøy for samhandling på tvers av geografi, næringer, offentlig og privat sektor, organisasjoner og politiske partier i nord. Vi skal bidra til koblinger og kunnskap som fremmer verdiskaping i det nordlige Norge. Hvert år skal vi samle nærings- og samfunnsaktører som brenner for utvikling i nord.

Agenda Nord-Norge skal være Norges viktigste og største verdiskapingsarena i nord. Gjennom Konjunkturbarometer for Nord-Norge skal vi være den beste kunnskapsaktøren om nord og gjennom ambassadørprogrammet skal vi være den beste talentfabrikken både i og om nettopp det.

Samhandling

Norsk økonomi flyttes nordover og resultatene kommer ikke av seg selv. En geografisk stor region med lavt befolkningstall og små bedrifter må samarbeide og samhandle for å vinne de internasjonale markedene. Agenda Nord-Norge skal bidra til at de nordnorske aktørene i privat og offentlig sektor sammen når verdensklasse.

Arena

Agenda Nord-Norge arrangerer en gang i året Norges viktigste og største møteplass i nord, for å framskaffe kunnskap og skape en arena for dialog. Det er en felles nordnorsk koblingsarena for sentrale aktører med betydning for landsdelens verdiskaping. Her møtes en rekke beslutningstakere fra privat og offentlig sektor, ulike bransjer, politikk, akademia og administrasjon.

Agenda Nord-Norge skal utvikle landsdelens stemmer. Derfor har vi etablert et nordnorsk ambassadørprogram. Hvert år skal et nytt kull foreta et dypdykk i landsdelens kultur, identitet, geografi, historie og næringer. Ambassadørene skal bidra til at landsdelens stemmer blir mer synlig både nasjonalt og internasjonalt.

Agenda Nord-Norge skal videreutvikle og forvalte Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Vi skal tilrettelegge for ny kunnskap, ideer og initiativer. Dette skal vi gjøre gjennom flere utgivelser, ny plattform og nye leverandører. Alt med et mål om å bygge et sterkere og mer tidsaktuelt KB. Prosjektteamet rundt KB består av Bedriftskompetanse AS, Menon Economics AS, Mo Industripark AS og Salt AS.

Samarbeid

Nordnorsk samarbeid har historisk gått gjennom ulike faser. Etter noen år med interessemotsetninger og avvikling av samarbeidsarenaer, følte næringslivet et behov for en felles nordnorsk koblingsarena. Derfor skapte LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge i 2014 møteplassen Agenda Nord-Norge.

Agenda Nord-Norge er et aksjeselskap med ideelt formål. Selskapet er eid av LO i Nord-Norge, NHO i Nord-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge. Gjennom virksomhetens geografiske spredning og kontorer er vi representert i alle deler av landsdelen.