Nord-Norge på 1-2-3

Nord-Norge

På 1-2-3

 1. (1814) Rekker ikke Eidsvoll

  Nordlendingen rekker aldri fram til Eidsvoll. En tidligere sårhet om at vi ikke var ønsket, er av nåtidens historikere tilbakevist. Vi var invitert, men datidens postgang gikk sakte. Vi rakk å velge våre egne Eidsvollsmenn, men før de rakk fram var Grunnloven vedtatt.

 2. (1884) Begrepet Nord-Norge lanseres

  Begrepet Nord-Norge lanseres av komponisten Ole Olsen fra Hammerfest. Rundt et kafebord på Hotel Royal i Oslo sitter en gruppe nordlendinger i en livlig diskusjon om hvordan deres kjære landsdel skal få en større plass i Norge. «Enn om vi kaller det Nord-Norge?

 3. (1940) Slaget om Narvik

  Slaget om Narvik ble det første nederlaget for Adolf Hitler og Nazi-tyskland under 2. verdenskrig. Norske og allierte soldater påførte tyskerne smertefulle og kostbare tap. Mange av soldatene besto av dårlig trente, men topp motiverte unge menn fra Nord-Norge. Om lag 35.000 soldater var involvert og 8.500 mann omkom.

 4. (1944) Nedbrenningen

  I oktober i 2. verdenskrigs nest siste år, starter tyskerne nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms. Kong Olav betegnet det senere som den største katastrofen i Norge siden svartedauden. 60.000 mennesker ble forsøkt tvangsevakuert. 25.000 gjemte seg i huler og fjell. Mange av de evakuerte ble sendt til andre deler av Nord-Norge – og sterke bånd mellom de nordlige og sørlige deler av landsdelen ble bygd.

 5. (1968) Studiepoeng

  Folk nordfra måtte fram til 1970-tallet reise sørover for å studere. De opplevde ofte å bli lite vennlig behandlet: Nordlendingen hadde feil dialekt og det var ofte vanskelig å skaffe seg hybel. I 1968 vedtok Stortinget at det skulle bygges eget universitet i Tromsø. Og i 2011 ble det etablert universitet også i Bodø. Få ting har hatt større betydning for landsdelens vekst og utvikling.

 6. (1989) Motstand

  Etter flere generasjoners fornorskning og etter en dyp splittelse knyttet til utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget, åpnes Sametinget i 1989. Det er en viktig symbolsk hendelse både for Norge som urfolksnasjon og for det samiske samfunn. I tillegg har det bidratt til å utvikle politiske konsultasjonsordninger som finnes i få andre land mellom en majoritets- og minoritetsbefolkning.

 7. (2005) Nordområdene i utenrikspolitikken

  Som den første norske utenriksminister løfter Jan Petersen Nordområdene fram i en egen stortingsmelding i 2005. Fire år senere holder Jonas Gahr Støre sin berømte tale der han utpeker Nordområdene som Norges viktigste satsingsområde. Deretter har alle utenriksministre gjentatt og forsterket budskapet: Av alt på den internasjonale scene er Nordområdene selve satsingsområdet for Norge i utenrikspolitikken.

Nord-Norge har
45%

av Norges totale landområder

Nord-Norge har
80%

av havområdet

Nord-Norge har
9,1%

av landets befolkning

Det bor
485 645

mennesker i Nord-Norge