WindTech

By 15. mai 2018
Nominert til grunderprisen 2016

WindTech

WindTech utvikler teknologi som øker effektiviteten og sikkerheten for arbeidere som er eksponert for kulde.

WindTech utvikler statiske sensorer som er spesielt designet for kaldt og tøft klima, slik som i Arktis. En av sensorene de utvikler måler kuldeeksponering på mennesket, da det kan bidra til risikofylt atferd siden kulde påvirker mennesket negativt både fysisk og psykisk. Dette er også kjent som den menneskelige faktor, noe som har høyt fokus i høyrisikoindustri.

WindTech ble etablert av studenten Daniel Kristoffer Johnsen Swart og professor Hassan Abbas Khawaja ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Med seg i ryggen har de forretningsutviklere fra Norinnova, som bidrar med kartlegging av markedet og planlegging av veien videre.

Eksponeringen på Agenda Nord-Norge-samlingen bidro svært positivt for WindTech. Etter samlingen fikk de flere nyttige kontakter som var behjelpelige på veien videre, blant annet har enkelte av de nye kontaktene vist til nye markeder som de kan gå inn i. I etterkant av samlingen har de fått inn midler til utvikling av prototype. WindTech har nå utvidet til fire ansatte.

Nettside