Strukturendringer for Agenda Nord-Norge

Strukturendringer for Agenda Nord-Norge

Agenda Nord-Norge AS avvikles som selskap, men Agenda Nord-Norge-samlingen og Agenda Nord-Norges Ambassadørprogram både fortsetter og forsterkes.
– 27. juni 2018

Tre år etter at LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge gikk sammen om å opprette Agenda Nord-Norge endrer partene samarbeidsform. Konferansen og møteplassene fortsetter og forsterkes;

Vi opplever at det fortsatt er behov for en arena der nordnorske stemmer kan møtes. En landsdel med store muligheter både trenger og fortjener det. Agenda Nord-Norge har vært gjennom en oppstartsfase, og grepene vi nå gjør legger til rette for langsiktighet

sier Jan-Frode Janson, som i tillegg til å være konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge er styreleder i Agenda Nord-Norge AS.

Endringen medfører at selskapet Agenda Nord-Norge AS avvikles. Isteden etableres en langsiktig samarbeidsavtale mellom de tre partene;

De strukturene som AS-modellen har gitt, var nyttig i oppstartsfasen. Samtidig er virksomheten spisset og med et ideelt formål. Vi tror derfor det gir mer fleksibilitet og lavere kostnader å erstatte den med en samarbeidsform der vi kjøper inn tjenester

sier Janson.

Blir leverandør
Roger Ingebrigtsen er i dag daglig leder i Agenda Nord-Norge AS. Sammen med Gøril Bergmann og Mari Nilsen, som også er ansatt i selskapet, danner han nå et nytt selskap. Det nye selskapet skal inngå avtale om å være leverandør til de neste tre Agenda Nord-Norge samlingene, etter bestilling fra LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge.

Vi ønsker å satse på flere områder. Det å arrangere Agenda Nord-Norge, som vi har erfaring med siden 2015, er selvsagt ett av områdene. Å legge til rette for ambassadørprogrammet er et annet. Men vi har kompetanse innenfor blant annet kommunikasjon, strategi og arrangement som kan være av interesse også for andre aktører i Nord-Norge. Vi ønsker å kunne levere slike tjenester frikoblet fra eierne av Agenda Nord-Norge

sier han. Ingebrigtsen er enig med Janson i at Nord-Norge har behov for en arena som Agenda Nord-Norge:

Helt åpenbart. Mulighetenes landsdel preges av optimisme og høy fart. Men også av uenighet på flere områder. Når sterke stemmer bringes sammen for å diskutere felles utfordringer basert på felles kunnskap finner man ofte felles løsninger. Her har Agenda Nord-Norge en svært viktig rolle å spille, avslutter Ingebrigtsen.

Pressemelding fra SpareBank 1 Nord-Norge 27. juni 2018.

23. oktober 2018

En reise i smaker fra Lofoten

Agenda Nord-Norge er rett rundt hjørnet. Snart samles vi igjen til felles inspirasjon og doser med k…

12. oktober 2018

Skaff deg en Nord-Norge date!

Agenda Nord-Norge lanserer i dag konseptet «bygg nettverk». En rekke nordnorske samfunnsaktører sitt…