Agenda Nord-Norge 2019

Agenda Nord-Norge 2019

Identitet og økonomi

Narvik
11-12
November
Påvirkes samfunnsøkonomien av vår oppfatning av hvem vi er? Kan globale trender, organisasjoner og bedrifter påvirke identiteten vår?

Vi stiller spørsmålene, og lar ungdom og beslutningstakere fra Nord-Norge møte tenkere fra hele verden for å finne svar.

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har de siste ti årene pekt på flere nordnorske utfordringer, som manglende arbeidskraft, frafall i skolen, ungdom som reiser vekk fra landsdelen og en kommende eldrebølge. Samtidig har vi et hav av muligheter og gode økonomiske tider. Hvordan kan vi nå ta steget videre til å handle – med kraft bygd på kunnskap? Det skal vi finne ut av under årets Agenda Nord-Norge.

11. – 12. november samles vi i Narvik.

Årets samling er den 6. Agenda-Norge-samlingen etter Svolvær (2018), Mo i Rana (2017), Alta (2016), Bodø (2015) og Tromsø (2014).